Sledi

Kako mogu da se prijavim u Blackboard?

U Blackboard možete se prijaviti preko portala moja.DOBA na adresi https://moja.doba.si, gdje se prijavite svojim e-naslovom (ili prvim dijelom e-naslova) i lozinkom, koju ste dobili od Dobe.

Blackboardu možete dostupati i direktno na adresi https://blackboard.doba.si, ali vam preporučujemo, da za dostup upotrebite portal moja.DOBA, jer imate tamo dostup do svih ostalih sistema. Ako do Blackboarda dostupate direktno, morate u Username upisati samo prvi dio vašega e-naslova (ime.prezime).

0 Komentari

Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.
Powered by Zendesk