Prati

Kako mogu da se prijavim u Blackboard?

U Blackboard možete se prijaviti preko portala moja.DOBA na adresi https://moja.doba.si, gde se prijavite svojim e-naslovom (ili prvim delom e-naslova) i lozinkom, koju ste dobili od Dobe.

Blackboardu možete pristupiti i direktno na adresi https://blackboard.doba.si, ali vam preporučujemo, da za pristup upotrebite portal moja.DOBA, jer imate tamo pristup i do svih ostalih sistema. Ako do Blackboarda pristupite direktno, morate u Username upisati samo prvi deo vašega e-naslova (ime.prezime).

0 Komentari

Molimo prijavi se da biste komentarisali.
Powered by Zendesk