Prati

Koji web čitač mogu koristiti za Blackboard?

Blackboard možete koristiti na sledečim web čitačima:

  • Internet Explorer 9 ili više
  • Mozilla Firefox 24 ili više
  • Google Chrome 34 ili više
  • Apple Safari 6 ili više

Ako koristite koju stariju verziju od navedenih, preporučujemo vam, da instalirate poslednju verziju, jer u starijim verzijama od navedenih Blackboard neće funkcionirati pravilno.

Više informacija o podržanim web čitačima možete naći na Blackboardovoj stranici Browser Support for April 2014.

0 Komentari

Molimo prijavi se da biste komentarisali.
Powered by Zendesk